Fundacja Rozwoju Regionalnego w styczniu 2018 roku rozpoczęła realizację programu „Biznes Akcelerator” wspierającego rozwój przedsiębiorczości,
ze szczególnym uwzględnieniem MMŚP z terenu woj. Śląskiego.

W ramach Programu realizowane będą następujące zadania:

  1. Szkolenia, treningi, seminaria
  2. Doradztwo
  3. Działania promocyjne
  4. Inne, w ramach działań statutowych Fundacji

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy.

W celu przystąpienia do Programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy określający formę wsparcia oraz przesłać go na adres email: szkolenia@fundacjarozwojuregionalnego.edu.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji: Jaworzno, ul. Wschodnia 6.

https://www.facebook.com/Fundacja-Rozwoju-Lokalnego-163320337771634/