Fundacja Rozwoju Lokalnego to instytucja szkoleniowa dzialająca na rynku szkoleniowym od kilku lat!